MMwelding

Kompletní zabezpečení firem svařovací technikou

Odsávač UNI FILTER T (Novinky a cenové akce, firma Alfa in)

Parametry

...

OBJEDNAT PŘEDVEDENÍ STROJE

Cena bez DPH

35 000 Kč

Cena s DPH

42 000 Kč

Odsavač UNI FILTER je určen k místnímu odsávání škodlivin vzniklých při sváření. Filtr může být vybaven jedním nebo dvěma odsávacími rameny.
Škodliviny ze vzduchu vznikající při svařování jsou přiváděny k trojdílné filtrační sadě, kde jsou zachyceny mechanické částice. U přístrojů vybavených čtvrtým filtračním stupněm s aktivním uhlím jsou zachycovány také plynné škodliviny. Posléze je vyčištěný vzduch pomocí ventilátoru vypouštěn zpět do pracovního prostoru.
Filtry UNI FILTER splňují požadavky odpovídající značce CE a jsou vyráběny v EU