MMwelding

Kompletní zabezpečení firem svařovací technikou

AUTOMATIZACE A ROBOTIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ

Firma FOXT s.r.o. zajišťuje návrh a realizaci robotového svařovacího pracoviště. Klademe důraz především na technologii provedení svaru a manipulaci při zachování maximální možné kvality, produktivity a minimální zmetkovosti. Při návrhu dáváme přednost především automatizaci a kvalitnímu spojení jednotlivých subdodávek pracoviště (svařovací zdroj - robot - komunikace - ostatní zařízení). Dle konkrétního případu navrhujeme automatické manipulační linky pro bezchybný chod robotového svařovacího pracoviště.

Navrhujeme

  • vhodný výrobkový tok
  • automatickou nebo ruční manipulaci
  • vhodné upnutí výrobku směrem k svařovacímu procesu
  • vhodnou kombinaci svařovacího robota a polohovadla
  • správnou volbu příslušenství vzhledem k svařovacímu procesu
  • vhodnou volbu parametrů svařovacího procesu a minimalizaci manupulačních časů
  • vhodnou technologii svařování

Vypracujeme odborný posudek na základě znalostí všech dostupných parametrů výroby a navrhneme vhodné řešení ke zvýšení produktivity robotového svařovacího pracoviště.

Naše služby zahrnují komplexní návrh robotového svařovacího pracoviště, který je vyhovující požadavkům zákazníka.

Automatizace